หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< May 2019 >
SMTWTFS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Present day
Calendar
 
วัตถุประสงค์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
  2. ค้นคว้าวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
  3. เป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและให้บริการด้านสุขภาพแก่สังคม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งแวดล้อม


 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th