หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< May 2019 >
SMTWTFS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Present day
Calendar
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจประกวดการทำ คลิปวิดีโอ ความยาว 5 นาที เกี่ยวกับการมาเป็นนักศึกษา “สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”
เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560
ตารางการให้การปรึกษา ของอาจารย์สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
 
 
 
กิจกรรมที่น่าสนใจ
พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2562

การพยาบาลในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน : ทำอย่างไรจึงจะไม่วิกฤต วันที่ 22 - 24 ก.พ. 62

ภาพบรรยากาศวันฝึกซ้อมใหญ่,ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต วันที่ 11 ก.พ. 62 พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 8

พิธีทำบุญสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 15 ธ.ค. 61

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561

งานมุฑิตาจิต ท่านคณบดี รศ.สุปราณี อัทธเสรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

โครงการบริการวิชาการสร้างเสริมสุขภาพโดยสหวิชาชีพ

ศึกษาดูงานคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

พิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อก้าวสู่พยาบาลมืออาชีพ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561

กิจกรรมบริการวิชาการ วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560

กิจกรรม How to Live and Learn on Campus 2017 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ภาพกิจกรรม โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี แห่งการสถาปนา ม.แม่ฟ้าหลวง

พิธีมอบหมวก ดวงประทีปและเข็มชั้นปี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คว้า 2 รางวัล

ภาพกิจกรรมโครงการนำความรู้สู่ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ตำบลท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

ภาพกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง วันที่ 17-19 ส.ค. 59

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ทางการพยาบาล

ภาพกิจกรรมโครงการสร้างสัมพันธ์ 3 สถาบันพยาบาลภาคเหนือครั้งที่ 4 ณ ม.แม่ฟ้าหลวง

โครงการ “การส่งเสริมอาหารและสุขภาพเด็กกำพร้า ณ มูลนิธิพันธกิจเด็กและชุมชน บ้านนานา

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง วันที่ 15 ก.ค. 59

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานโภชนาการ ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

ภาพกิจกรรม โครงการ จิตปัญญาศึกษา:การพัฒนาวิชาชีพสู่การเป็นพยาบาลที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์

ภาพกิจกรรมบริการวิชาโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ วัดสันต้นกอก วันที่ 5 กค. 59

ประชุมวิชาการระดับชาติวิชาการและงานสร้างสรรค์: พยาบาลศาสตร์บัณฑิตสู่ศตวรรษที่ 21 3 กค. 59

โครงการอบรมความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โครงการสร้างเครือข่าย (กิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษากับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ภาพรางวัล Green office ระดับดีมาก ณ วันที่ 5 มิ.ย. 59

โครงการสร้างเสริมความรู้และผูกพัน:ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมบริการวิชาการ ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด ณ ตำบลแม่คำ อ.เแม่จัน จ.เชียงราย 14-05-59

กิจกรรมบริการวิชาการ โรงเรียนผู้สูงอายุ "การป้องกันสมองเสื่อมในวัยสูงอายุ" ต.แม่ข้าวต้ม 12 พ.ค. 59

ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 10 พ.ค. 59

มอบรางวัลการประกวดกิจกรรม 5 ส. พื้นที่ภายในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนศ.พยาบาลศาสตร์ นายธงชัย แซ่ลี

บริการวิชาการ "โครงการ 3R เพื่อชุมชน" หมู่ 6 บ้านทรายขาว ต.ท่าสุด จว.เชียงราย 29 เมษายน 2559

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและอาจารย์อาวุโสสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 26-04-59

กิจกรรมบริการวิชาการ ออกหน่วยปฐมพยาบาลและให้ความรู้ด้านสุขภาพ ณ วันสันต้นกอก วันที่ 19 เม.ย. 59

การอบรม Transformative Learning วันที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 305 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล.

การประชุมคณะอนุกรรมการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงราย 14 มี.ค. 59

พิธีประกาศความสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ประจำปีการศึกษา2558

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวันที่ 7-8 มีนาคม 2559

แสดงความยินดีกับรศ.ดร. ทัศนา บุญทองที่ได้รับปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

แสดงนิทรรศการ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนต้นแบบ

ประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา2559

ภาพกิจกรรมโครงการ "จิตปัญญาสู่องค์กรแห่งความสุข : สร้างสุขด้วยสติในองค์การ"

Welcome delegates from San Pedro college Philippines

พิธีทำบุญสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558

โครงการ มฟล ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่ วัันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30น-18.30น

โครงการ "การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ณ อาคารปรีคลินิก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมบริการวิชาการ จัดห้องปฐมพยาบาล ณ โรงเรียน ตชด.เทคนิคดุสิตบ้านห้วยส้าน จ.เชียงราย

รับรางวัลชนะเลิศนวตกรรมทางการพยาบาล

ภาพกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามรอยสมเด็จย่า ๒๐ ปี ไม่เคยลืม และพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

ภาพกิจกรรมบริการสุขภาพชุมชน เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2558

โครงการสานสัมพันธ์พยาบาลอาจารย์พบศิษย์ทุกชั้นปีประจำปี 2558

ร่วมลงนามMOU 3สถาบันสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มฟล. คณะพยาบาลศาสตร์ม.พะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

โครงการดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม

ภาพกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2558

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน

ภาพกิจกรรมบริการวิชาการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียน ตชด อาชีวะเชียงราย-พะเยา

ภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครู สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 17 ก.ย. 58

กิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชน วันที่ 13 ก.ย. 58

โรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุ ตำบลท่าสุด

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 3-4 กันยายน 2558

โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 29 สิงหาคม2558 ณ ห้อง M3 519

เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และดวงประทีปแก่นักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา2558

โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลท่าสุด เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้าน วันที11 ส.ค. 58

ภาพกิจกรรม"บริการวิชาการสัญจรสู่ดอยวาวี" วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานโภชนบำบัด ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 20 กค. 58

โครงการการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายธงชัย แซ่ลี ได้รับรางวัล โล่ห์เกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น"ด้านคุณธรรมแ

โครงการ How to live and learn ปีการศึกษา 2558 ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์วันท่ี 23-24 มิถุนายน 2558

โครงการปลูกจิตสำนึกการมีคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 30 พฤษภาคม 2558

Page:[1][2][3][4][5][6][7][8]

 
  ดูกิจกรรมทั้งหมด  

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th