หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< May 2019 >
SMTWTFS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Present day
Calendar
 
News & Event
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตพยาบาลศาสตร์
ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจประกวดการทำ คลิปวิดีโอ ความยาว 5 นาที เกี่ยวกับการมาเป็นนักศึกษา “สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”
เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560
ตารางการให้การปรึกษา ของอาจารย์สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาบัณฑิตรุ่นที่ 8
อาจารย์สำนักพยาบาล เข้ารับรางวัล "พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ"
นศ.พยาบาล จับมือ นศ.ม.รังสิต คว้ารางวัลความคิดสร้างสรรค์ Medical Device Inno Awards 2018
นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ พยาบาลเวชปฏิบัติ สร้างสรรค์ ทันสมัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.วรางคณา อ่ำศรีเวียง ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์พยาบาล มฟล. เข้ารับเกียรติบัตร-เข็มเชิดชูเกียรติ จากสภาการพยาบาล
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พรทิพย์ สารีโส ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2560
บทความน่ารู้ "Working Together for Effective Thalassemia Prevention"
อาจารย์สำนักพยาบาลสร้างชื่อ ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินบนเครื่องบิน
ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ออกบูธในงานงดสูบบุหรี่โลก
ขอเชิญบุคคลากรทางการพยาบาล และบุคคลากรด้านสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Connecting to the ASEAN community: Challenge in Quality and Safety Nursing Care
ขอแสดงความยินดี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คว้า 2 รางวัล
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับการรับรองเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
โครงการบริการวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าสุดณ ศาลาวัดสันต้นกอก 5 กรกฏาคม 2559
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติวิชาการและงานสร้างสรรค์:พยาบาลศาสตร์บัณฑิตสู่ศตวรรษที่21วันที่ 3 กรกฏาคม 2559 ณ.หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยบรมราชชนนีจังหวัดพะเยา
โครงการเสริมสร้างจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 ห้อง ES1-518 ชั้น 5 โซน E-park อาคาร M-square (ห้องประชุมวิชาการบัณฑิตเดิม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการสร้างเครือข่าย (กิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษากับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ.ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือในการสร้างความร่วมมือในประเด็น Improvement of nursing activities and management research กับ CARECOM ประเทศญี่ปุ่น
โครงการสร้างเสริมความรู้และผูกพัน:ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม2559 ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการวิชาการโครงการตรวจคัดกรองระดับสารเคมีในเลือดของเกษตรกร เทศบาลตำบลแม่คำ วันที่ 14 พฤษภาคม 2559
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ข้าวต้มให้บริการวิชาการโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่12 พฤษภาคม2559 เวลา 9.00น-12.00น
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสุดจัดกิจกรรมวิชาการสำหรับผู้สูงอายุ วันที่26 เมษายน 2559 เวลา 9.00น-12.00น
นักศึกษาจาก School of Nursing, University of Pennsylvania จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 18 คนศึกษาดูงานสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ.อาคาร E2 ชั้น 3 ห้องประชุมสำนักวิชา
ขอแสดงความยินดีกับ นายธงชัย แซ่ลี นักศึกษาพยาบาลปี 3ได้รับทุน ฟุลไบรท์(Fulfright Thailand)
บริการวิชา " โครงการ 3 R เพื่อชุมชน" หมู่ 6 บ้านทรายขาว อ.ท่าสุด จว. เชียงราย 29 เมษายน 2559 เวลา 13.00-14.30 น.ณ.อาคารศูนย์การเรียนรู้ของหมู่บ้าน
พิธีรดน้ำดำหัว กราบขอพรอาจารย์อาวุโส 26 เมษายน 2559 เวลา 17.00น ณ. อาคาร ปรีคลินิก ชั้น5 ห้องประชุม 518
บริการวิชาการ และกิจกรรมปฐมพยาบาล ให้ความรู้ ด้านสุขภาพ ณวัดสันต้นกอก 19 เมษายน 2559 เวลา8.30-16.00น
การบรรยายพิเศษ Transformative Learning โดยพลตรีหญิง ศ. เกียรติคุณ พญ. วณิช วรรณพฤกษ์ และรองศาสตราจารย์ นพ.ดร.กิจประมุข ตันตยาภรณ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 16 มีนาคม 2559 เวลา 9.00-11.00น.ณ.ห้องประชุม305 อาคารสำนักวิชา 2 (E2)
โครงการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จันทร์ที่14 มีนาคม 2559 เวลา13.30 น. ณ. ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย
บทกลอนแทนใจจากนักศึกษาดอกปีบช่อที่ 6 ปีการศึกษา 2558
พิธีประกาศความสำเร็จการศึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องเชียงแสน อาคารสำนักงานอธิการบดี (AD1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวันที่ 7-8 มีนาคม 2559 ณ. ห้อง 518 อาคาร ปรีคลินิก (M3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ พฤหัสที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.ห้องประชุม 305 อาคาร E2 ชั้น3 เวลา 8.00 น- 16.00น.
เปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้คำปรึกษาโดยปรับความคิดและพฤติกรรมสำหรับบุคลากรสุขภาพวันที่ 15-17 กพ.2559 ห้อง205อาคารE3
แสดงนิทรรศการ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนต้นแบบ วันพระราชทานปริญญา มฟล. ปีการศึกษา 2557
ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ทัศนา บุญทอง ได้รับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ส่วน E - PARKห้อง 518 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย
โครงการปลูกจิตสำนึกการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วันท่ี 29-31 มกราคม 2559 ณ.วัดถ้ำบำเพ็ญบุญ ต. ธารทอง อ.พานทอง จว.เชียงราย
โครงการจิตปัญญาสู่องค์กรแห่งความสุข:สร้างสุขด้วยสติในองค์การวันท่ี18-19 มกราคม2559เวลา8.30น-17.00นณ. ห้องประชุม อาคารE3ชั้น2
ขอเชิญพยาบาลทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "พยาบาลและความก้าวหน้าในวิชาชีพ"
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ทำบุญสำนักวิชา อังคารท่ี 15 ธันวาคม 2558 ณ.อาคาร E2 ชั้น3 ห้อง 304 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 7.00 น เป็นต้นไป
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558
รณรงค์ "มฟล ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่" พุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.30น-18.30น
โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพปี 2558 (การปฐมพยาบาล) วันเสาร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 7.30น-18.00น ณ. อาคาร pre_clinic ชั้น 5 ห้องเรียน 518และ519
มฟล ร่วมกับ ESSO บริการสัญจรวิชาการณ. โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเทคนิคดุสิต ห้วยส้าน อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย วันศุกร์ที่13 และศุกร์ที่ 20 พย 2558
นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 กำหนดเข้ารับประทานเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรี พระวรราชาทินัดดามาตุในวันท่ี 9 พย 2558 เวลา 10.30น.ณ. โรงแรมแอมบาสชาเดอร์ สุขุมวิทชอย 11
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดโครงการ"ตามรอยสมเด็จย่า 20 ปีไม่เคยลืม" วันท่ี 21 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น-16.00 น.ณ. ศูนย์ผู้สูงอายุ ต.ท่าสุด จังหวัดเชียงราย
21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการสานสัมพันธ์พยาบาล อาจารย์พบศิษย์ทุกชั้นปี ประจำปี 2558วันท่ี 15 ตค 2558 ณ.อาคาร ปรีคลินิก ชั้น 5 ห้อง 518 เวลา 17.00น-19.00น
พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 สถาบัน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยบรมราชชนนี พะเยา วันท่ี 29 กันยายน 2558 เวลา 10.00น. ณ.ห้องประชุมเอื้องผึ้ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ในวันที่ 29 กันยายน 2558เวลา 8.30น ณ.ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชนก วันท่ี 24 กันยายน 2558 ณ.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย ต.สันกลาง อ.พาน จว. เชียงราย
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 บ้านสันต้นกอก ต.ท่าสุด จว.เชียงราย
โครงการบริการวิชาการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียน ณ โรงเรียน ตชด อาชีวะเชียงราย-พะเยา วันที่ 18 กันยายน 2558
โครงการ"แกนนำร่วมใจต้านภัยบุหรี่" วันเสาร์ท่ี 19 กันยายน 2558 เวลา 8.30น -16.45น ณ.อาคาร ปรีคลินิก (M3) ห้องประชุม 518 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พิธีไหว้ครู ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ประจำปี 2558 วันพฤหัสท่ี่ 17 กันยายน 2558 ณ.ห้องประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเวลา 16.00น. -18.00น
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาสิ่งแวดล้อมณ.อาคารเอนกประสงค์ บ้านห้วยพูล ต.ท่าสุด จว. เชียงราย อาทิตย์ท่ี 13 กันยายน 2558
โครงการสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลท่าสุด เรื่อง การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ป่วยที่บ้าน วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ วัดสันต้นกอก
ยินดีต้นรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐเช็กปฏิบัติงานสาขาพยาบาลศาสตร์ตั้งแต่ 20 สค - 5 ตค2558
โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย ณ.ศาลาการเปรียญวัดสันต้นกอก วันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 14.30-16.00น
นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่19 วันที่ 3-4 กันยายน 2558 เวลา 8.00น-16.00น ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วันท่ี 29 สิงหาคม2558 ณ อาคารปริคิลนิก (M3) ห้อง519
เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 สิงหาคม 2558 อาคารอธิการบดี ห้องเชียงแสนจำนวน 85ท่าน
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ17-19 สิงหาคม 2558 ณ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี3, 4 และดวงประทีปแก่นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00น-20.30น ห้องประชุมสมเด็จย่า
"บริการวิชาการสัญจรสู่ดอยวาวี" ในเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.30-14.00 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายธงชัย แซ่ลี ได้รับรางวัล โล่ห์เกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น
โครงการการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ นักศึกษาพยาบาลปี 1 ปีศึกษา 2558 เสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.00น.-17.00น.ห้อง302 อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน(C5) วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตรวจเยี่ยมประเมินสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.
โครงการ How to live and learn ปีการศึกษา 2558 ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์วันท่ี 23-24 มิถุนายน 2558 ห้อง 402 อาคาร C2
กิจกรรมวันเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าสุด จ.เชียงราย วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
โครงการปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ที่ไร่เชิงตะวัน จังหวัดเชียงราย วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 น -12.00 น
สมาคมศิษย์เก่าศิริราช เลือก รศ.สุปราณี อัทธเสรี รับรางวัล พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2557
มฟล.จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา ‘หลักสูตรพยาบาลศาสตร์’ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยพภาพพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น : ยุคเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน
นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ด้วยความห่วงใย จากใจ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นศ.พยาบาล มฟล.เข้าพิธีรับมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี ปฏิญาณตนตามรอยสมเด็จย่า
คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รับพระราชทานรางวัล 'อาจารย์ดีเด่น' จากฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ พร้อมนำเงินรางวัลบริจาคช่วยด้านการศึกษาต่อไป
กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ณ อาคารพลตำรวจเอก เภา สารสิน วันที่ 24-25 กันยายน 2556
กิจกรรมวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 160 รูป ณ ลานดาว เนื่องในโอกาสครบรอบ 15ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 24 กันยายน 2556
ขอแสดงความยินดี รศ.สุปราณี อัทธเสรี เข้ารับพระราชทานรางวัล 'อาจารย์ดีเด่น' จากฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการพัฒนาวิชาการ “การสัมมนาการวิจัยและการเขียนชุดโครงการวิจัยทางการพยาบาล” ขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 305 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.เวชยันต์ เฮงสุวนิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
วันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 08.00 - 12.00 น. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงรายจำนวน 1,000 คน มาเข้าร่วม โดยมี รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์ รองคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมบรรยายแนะนำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
วันที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลปะการสอนทางการพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา จำนวน 40 คน และอาจารย์ 2 คน มาเข้าร่วมศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต กับคณาจารย์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์ รองคณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ
กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556ส่วนภูมิภาค “ทันโลกทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน” (AEC S&T Update) ระหว่างวันที่ 18-20สิงหาคม 2556ณ อาคาเฉลิมพระเกียรติ 72พรรษา บรมราชินีนาถ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทางการพยาบาล วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุม 306 อาคาร D1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มฟล. จัดพิธีมอบหมวก แก่ นศ. พยาบาล ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2556 (รุ่นที่7) วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง C3 106
Regarding The International Nurses Day, on 26 May, 2013,
กิจกรรมแรงบันดาลใจ สร้างได้ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1
คณบดีพยาบาล มฟล. รับรางวัลพยาบาลดีเด่นต้านการสูบบุหรี่
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานกิจกรรม 5ส จากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.‏
คารวะดำหัวคณบดีและอาจารย์อาวุโส สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 24 เมษายน 2556
กิจกรรมให้บริการวิชาการร่วมกับโครงการเทศบาลตำบลท่าสุดบริการประชาชน
กิจกรรม 5 ส. ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2555
พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 7 มีนาคม 2556
การให้บริการวิชาการแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวณชายแดน
กิจกรรมบริการวิชาการโรงเรียนตำรวจตะเวณชายแดนชนัต ปิยะอุย
ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ ( Health Promotion Center) บริการรับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต
facebook สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พิธีมอบหมวก เข็มชั้นปี และดวงประทีป ประจำปี 2555
กิจกรรมรดน้ำดำหัว คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 26 เมษายน 2555
พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 9 มีนาคม 2555
บทความ เรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง"เรียนอย่างไรให้เป็นเลิศ"
บทคัดย่องานวิจัย ของอาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th