หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< May 2019 >
SMTWTFS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Present day
Calendar
 
Activities
 

ภาพกิจกรรม โครงบริการวิชาการ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ รร.ธารทิพย์ [4]

ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ เนื่องในวันพยาบาล วันที่ 21 ตุลาคม 2557 [10]

ภาพกิจกรรมวันพยาบาล ประจำปี 2557 วันที่ 21 ตุลาคม 2557 [12]
 

ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานดาว เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 25 กันยายน 2557 [12]

ภาพกิจกรรม วันไหว้ครู สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ หอประชุมสมเด็จย่า [18]

ภาพกิจกรรม โครงการบริการวิชาการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน วันที่ 14 กันยายน 2557 [5]
 

หน้าที่ (1/8 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] >>
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th