หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ พฤหัสที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ.ห้องประชุม 305 อาคาร E2 ชั้น3 เวลา 8.00 น- 16.00น.
 
 

     คณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพ จำนวน 21 ท่าน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในด้าน การจัดการเรียนการสอน การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา  ห้องปฏิบัติทางการพยาบาลและกิจการนักศึกษา เพื่อจะได้นำความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในสาขากลุ่มวิชาต่างๆ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 
 
ประกาศเมื่อ : 25/02/2559 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th