หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตวันที่ 7-8 มีนาคม 2559 ณ. ห้อง 518 อาคาร ปรีคลินิก (M3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วันที่ 7-8 มีนาคม 2559  ซึ่งโครงการนี้เป็นประเพณีที่สำนักวิชาฯ ปฏิบัติมาทุกปี เป็นการเสริมสร้างพลังและกำลังใจ ให้เกิดความพร้อมในการปฎิบัติงาน เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ประทับใจในการให้บริการ นอกจากนั้นนักศึกษาจะกราบลาการเป็นนักศึกษาและชีวิตของการเล่าเรียนที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทความรู้จากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ สำนักวิชาฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเล่าประสบการณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นข้อคิดและให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น 

 
 
ประกาศเมื่อ : 1/03/2559 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th