หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จันทร์ที่14 มีนาคม 2559 เวลา13.30 น. ณ. ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย
 
 

       ประชุมปรึกษาคณะอนุกรรมการสมาพันธ์เครือข่าย เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงราย วันที่14 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. -15.30น.   ณ.ห้องประชุมสำนักงานแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย  โดยมีนายแพทย์สุรินทร์ สุมมาพันธ์ุ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ แถลงความเป็นมาของการจัดตั้งสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ รายนามคณะทำงานสมาพันธ์เครือข่ายจังหวัดเชียงราย รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย พูดถึงบทบาทและหน้าที่ของสมาพันธ์ุจังหวัด นายแพทย์สุรินทร์ สุมมาพันธ์ุ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายแถลงแนวทางการทำงาน สมาพันธ์เครือข่าย จังหวัดเชียงราย และการขยายสมาชิกแนวร่วมในจังหวัดเชียงราย

 
 
ประกาศเมื่อ : 16/03/2559 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th