หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
นักศึกษาจาก School of Nursing, University of Pennsylvania จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 18 คนศึกษาดูงานสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ.อาคาร E2 ชั้น 3 ห้องประชุมสำนักวิชา
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำนักศึกษาจาก School of Nursing, University of Pennsylvania  ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 18 คน และอจ.1 คน (Dr. Wendy D Grube) มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการให้บริการสุขภาพอนามัยในประเทศไทยรวมถึงเยี่ยมชมสถานพยาบาล โครงการในพระราชดำริ วิถีชีวิตของชาวไทยและชนเผ่าของจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 -12.00 น. ณ.อาคาร E 2 ห้องประชุมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และมีคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 ท่าน เป็นผู้ประสานงาน ในการนี้  รศ.ดร. ชมนาด พจนามาตร์ รองคณบดี  ผศ.ดร สมพร  สันติประสิทธิ์กุล และคณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ให้การต้อนรับ

 
 
ประกาศเมื่อ : 11/05/2559 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th