หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสุดจัดกิจกรรมวิชาการสำหรับผู้สูงอายุ วันที่26 เมษายน 2559 เวลา 9.00น-12.00น
 
 

วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสุด จัดกิจกรรมบริการวิชาการสำหรับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าสุด  โดยมีการบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  การดูแลสุขภาพจิตและการสร้างคุณค่าในตนเองสำหรับผู้สูงอายุ

วิทยากรประกอบด้วย อาจารย์วราภรณ์ แย้มมีศรี  อาจารย์นงเยาว์ มงคลอิทธิเวช อาจารย์เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย และอาจารย์จิราณี ปัญญาปิน มีจำนวนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 86 คน 

 
 
ประกาศเมื่อ : 12/05/2559 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th