หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการวิชาการโครงการตรวจคัดกรองระดับสารเคมีในเลือดของเกษตรกร เทศบาลตำบลแม่คำ วันที่ 14 พฤษภาคม 2559
 
 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2559   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมกันออกให้บริการวิชาการแก่ประชาชน ในโครงการตรวจคัดกรองระดับสารเคมีในเลือดในกลุ่มเกษตรกร เทศบาลตำบลแม่คำ จำนวน 532 คน ใน 6 หมู่บ้าน  กิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เรื่องอันตรายของสารเคมีในการเกษตรต่อสุขภาพ วิธีการป้องกัน และการเลือกรับประทานพืชผักที่ปลอดภัย  และเจาะเลือดตรวจสารเคมีตกค้าง  ทั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มาร่วมกิจกรรมจำนวน 17 คน จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 48 คน   นักศึกษาทั้งสองสำนักวิชาได้เกิดการเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีมและการสอนสุขศึกษาในชุมชน และการทำงานอย่างมีจิตอาสา เพื่อนำความรู้ในมหาวิทยาลัยไปสู่การดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน

 
 
ประกาศเมื่อ : 17/05/2559 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th