หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการสร้างเสริมความรู้และผูกพัน:ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม2559 ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
 

      สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการการเสริมสร้างความรักและความผูกพัน:ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความรักและความผูกพันต่อองค์กร เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวต่างๆ ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์และพนักงานที่จะนำไปสู่วัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร อันเป็นปัจจัยที่จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จเพิ่มขึ้นได้รับความรู้จากวิทยากร อาจารย์จุมพล สอนเสริม และภัทรพลทีม โดยมีกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม การสื่อสารและสร้างพลังกลุ่มเพื่อขับเคลื่อนองค์กร มีการผ่อนคลายด้วยการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆตามอัทธยาศัย และได้เยี่ยมชมศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลักสูตรกับคณะพยาบาลธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ

 
 
ประกาศเมื่อ : 31/05/2559 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th