หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< February 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการสร้างเครือข่าย (กิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษากับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ.ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
 

โครงการสร้างเครือข่าย (กิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษากับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) วันที่ 11 มิถุนายน 2559 ณ.ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการ ปัญหา อุปสรรค และวางแผนกิจกรรมในปีต่อไป

 
 
ประกาศเมื่อ : 10/06/2559 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th