หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการเสริมสร้างจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 ห้อง ES1-518 ชั้น 5 โซน E-park อาคาร M-square (ห้องประชุมวิชาการบัณฑิตเดิม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 

โครงการเสริมสร้างจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 8.00น-17.00น ห้อง ES1-518 ชั้น 5 โซน E-park อาคาร M-square (ห้องประชุมวิชาการบัณฑิตเดิม)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยากร คุณ วีรรัตน์ อภิวัฒนเสวี ศูนย์ฝึกอบรมวันดีดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุดประสงค์ของโครงการ เสริมสร้างความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ความดีในนักศึกษาพยาบาลชั้นปี 2 และทำให้เกิดแรงจูงใจในการประพฤติตนให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และใฝ่ความดี   เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในการประกอบวิชาชีพพยาบาล  

 
 
ประกาศเมื่อ : 10/06/2559 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th