หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติวิชาการและงานสร้างสรรค์:พยาบาลศาสตร์บัณฑิตสู่ศตวรรษที่21วันที่ 3 กรกฏาคม 2559 ณ.หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยบรมราชชนนีจังหวัดพะเยา
 
 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติวิชาการและงานสร้างสรรค์ : พยาบาลศาสตร์บัณฑิตสู่ศตวรรษที่21 วันที่ 3 กรกฏาคม 2559 ณ. หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดพะเยา โดยมี พยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยบรมราชชนนี พะเยา จุดประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาเป็นการพัฒนาทักษะการคิด การแสดงออก เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะ แลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนร่วมสาขา ร่วมวิชาชีพอันจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม และวิชาชีพต่อไป

 
 
ประกาศเมื่อ : 5/07/2559 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th