หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
ขอแสดงความยินดี นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คว้า 2 รางวัล
 
 

 

 

          เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา นางสาวปภาวรินทร์ ทรงชัยอิตรานนท์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิชาการประเภท ORAL PRESENTATION   ประเภทนวัตกรรม  เรื่อง"เสียงกริ่งเตือนใจคลึงให้ไวนะแม่จ๋า"  ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดโดย ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)

          และในการประชุมครั้งนี้ นางสาวปภาวรินทร์ ทรงชัยอิตรานนท์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้รับรางวัล Nursing Student Award นักศึกษาพยาบาลดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559   อีก 1 รางวัล  โดยได้รับมอบรางวัลจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ ประธานที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) 

 
 
ประกาศเมื่อ : 9/09/2559 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th