หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
ขอเชิญบุคคลากรทางการพยาบาล และบุคคลากรด้านสุขภาพ เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Connecting to the ASEAN community: Challenge in Quality and Safety Nursing Care
 
         ด้วย สํานักวิชาพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กําหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง "Connecting to the ASEAN community: Challenge in Quality and Safety Nursing Care" ในระหว่างวันที่ 18 — 20 มกราคม 2560 ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยในการบริการพยาบาล และให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติการพยาบาล นัน
 
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญ ผู้บริหารสถานพยาบาล ,พยาบาลวิชาชีพซึ่งปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพของรัฐและเอกชน และบุคลากรด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 3,500 บาท ต่อท่าน ทั้งนี้ผู้เข้าประชุมวิชาการจะได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) จำนวน 17 หน่วยคะแนน และให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐาน การชําระเงินภายในวันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2559 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5391 6386 มือถือ 08 9225 6558 รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
ประกาศเมื่อ : 25/11/2559 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th