หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ออกบูธในงานงดสูบบุหรี่โลก
 
 

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขึ้นเวทีร่วมแสดงพลังต่อต้านการสูบบุหรี่ ภายในกิจกรรมงดสูบบุหรี่โลกในโครงการเยาวชนคนเชียงรายปลอดบุหรี่ ร่วมจัดงานโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มฟล. และภาคี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ในการนี้นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ “ชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่” ได้ร่วมออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและผลเสียจากการสูบบุหรี่ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มาร่วมงานในครั้งนี้

 
 
ประกาศเมื่อ : 28/06/2560 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th