หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< December 2018 >
SMTWTFS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Present day
Calendar
 
News & Event
 
อาจารย์พยาบาล มฟล. เข้ารับเกียรติบัตร-เข็มเชิดชูเกียรติ จากสภาการพยาบาล
 
 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.บุญญาภัทร ชาติพัฒนานันท์ และ อาจารย์พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน อาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพและการคุ้มครองผู้บริโภค ในโครงการธนาคารความดี: สร้างสมคุณค่าพยาบาล เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างขวัญ กำลังใจและสร้างคุณความดี ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของการอุทิศตนเองเพื่อผู้อื่นโดยใช้ความรู้ในวิชาชีพตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยให้เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มสภาการพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภาการพยาบาลปีที่ 32 ภายในการประชุมวิชาการเรื่อง จริยธรรม: คุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาล ณ สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

 
 
ประกาศเมื่อ : 17/11/2560 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th