หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< March 2019 >
SMTWTFS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Present day
Calendar
 
News & Event
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ พยาบาลเวชปฏิบัติ สร้างสรรค์ ทันสมัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0
 

               สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดการโครงการ "พยาบาลเวชปฏิบัติ สร้างสรรค์ ทันสมัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0"  ในระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ฟื้นฟูวิชาการเกี่ยวกับบทบาทพยาบาลด้านการรักษาพยาบาล ได้ทบทวนความรู้และหลักการวินิจฉัยโรคและให้การรักษาโรคเบื้องต้น และผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผนงานที่สอดคล้องกับบริบทและทันสมัยและสร้างเครือข่ายพยาบาลเวชปฏิบัติไทยแลนด์ 4.0 นั้น

              ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญพยาบาลเวชปฏิบัติและผู้ทีสนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 5,500 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินภายในวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561

ลงทะเบียนออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

       * โทรศัพท์ 0 53691 6386

       *  มือถือ 08 9225 6558

       *  LINE ID : academic.mfu

ดาวโหลดเอกสาร

 
 
ประกาศเมื่อ : 5/02/2561 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th