หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
การให้บริการวิชาการแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวณชายแดน
 

       ในวันที่ 28 มกราคม 2556 คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ออกให้บริการด้านสุขภาพแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวณชายแดนสมถวิล จินตมัย ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  โรงเรียนสมถวิล จินตมัย มีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 120 คน   กิจกรรมการบริการในครั้งนี้ ได้มีการสอนสุขศึกษาตามชั้นเรียนต่างๆ เรื่องการแปรงฟัน การล้างมือ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสุขอนามัยของวัยรุ่น  และการดูแลความสะอาดของผม ซึ่งจากการประเมินสุขภาพเบื้องต้นพบว่าเด็กนักเรียนหญิง มากกว่า ร้อยละ 50 เป็นเหา   และ เด็กนักเรียนส่วนใหญ่พบมีปัญหาเรื่องความสัอาดในช่องปาก จึงได้มีการรณรงค์กำจัดเหา สำหรับเด็กนักเรียนหญิงทั้งโรงเรียน  พร้อมทั้งแจกแปรงสีฟันและยาสีฟันแก่เด็กนักเรียนทุกคน  ในโอกาสนี้ได้ทำการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กนักเรียนเพื่อจะได้นำผลมาวางแผนในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

 
 
ประกาศเมื่อ : 15/02/2556 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th