หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
คณบดีพยาบาล มฟล. รับรางวัลพยาบาลดีเด่นต้านการสูบบุหรี่
 
 

 

               รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เข้ารับรางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการสร้างชุมชนและองค์กรปลอดบุหรี่ จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเข้ารับประทานเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

                รศ.สุปราณี กล่าวว่า สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้เริ่มรณรงค์การงดสูบหรี่ภายใต้โครงการ “มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย และได้มีการดำเนินอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ โดยในปี พ.ศ.2555 ได้มีการขยายโครงการฯ ไปยังครูพี่เลี้ยงนักศึกษาพยาบาลที่กำลังฝึกประสบการณ์ทำงานอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้นำความรู้เผยแพร่ต่อไปยังผู้มาขอรับบริการด้านสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า “กลุ่มสูบบุหรี่มือสอง” คือผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ด้วยตัวเอง แต่ได้รับผลกระทบจากบุคคลใกล้ชิดที่สูบบุหรี่ โดยจะให้นักศึกษาพยาบาลเข้าไปให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในระหว่างที่รอรับบริการด้านสุขภาพ

                นอกจากนี้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ยังได้เปิดรายวิชาเลือกเสรี “บุหรี่และสุขภาพ” เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาอย่างกว้างขวาง และเมื่อเรียนจบรายวิชาแล้วนักศึกษาจะต้องทำโครงการรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนถึงพิษร้ายจากควันบุหรี่ให้แก่บุคคลทั่วไปได้ตระหนักอีกด้วย

 
 
 
ประกาศเมื่อ : 23/05/2556 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th