หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
มฟล. จัดพิธีมอบหมวก แก่ นศ. พยาบาล ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
 
 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปีให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

โดย รศ.ดร.วันชัย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในเบื้องต้นเพื่อวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ เป็นอาชีพที่ต้องดูแลสุขภาพของบุคคล อธิการบดี กล่าวต่อว่า เมื่อผู้ที่ก้าวเข้ามาอยู่ในวิชาชีพนี้แล้ว ไม่ว่าจะไปประกอบอาชีพอะไร คำว่า พยาบาลจะติดตัวไปกับเราตลอดชีวิต อาชีพพยาบาลต้องไม่มีคำว่าผิดพลาด  หากผิดพลาด นั่นหมายถึงชีวิตของผู้ป่วย ดังนั้นขอให้ระลึกว่า เรากำลังเติบโตไปสู่อาชีพที่ไม่ธรรมดา ที่ไม่ได้รับแค่เงินเดือนเท่านั้นแต่เราต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่น

อธิการบดีกล่าวเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่จะเติบโตไปเป็นบัณฑิตของ มฟล. เราต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ สังคมและบ้านเมือง เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ต้องไม่กระทำสิ่งใดที่เป็นการให้ร้ายต่อบ้านเมือง ไม่คอรัปชั่น ไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลดีต่อบ้านเมือง และที่สำคัญต้องมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยด้วย คือ อย่าทำให้ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยเสื่อมเสีย ขณะที่อาจารย์ผู้สอน ก็ดูแลนักศึกษาเหมือนลูกเหมือนหลาน ฉะนั้นนักศึกษาไม่ควรลืมครู ควรเชื่อฟังในสิ่งที่ท่านสอน

ต่อมา ได้มีการมอบหมวก เข็มชั้นปี และดวงประทีป ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 92 คน โดย รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานมอบ และให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า ทุกคนจะได้นำความรู้จากการเรียนในชั้นปีที่ผ่านมาไปบรูณาการปฏิบัติกับผู้ป่วย  และต้องดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรง พร้อมจะไปให้บริการสุขภาพกับผู้ที่รับบริการ 

คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวต่อว่า หมวกเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและมีคุณค่าแก่การพยาบาล และผู้ที่สวมใส่ หมายถึงคนที่มีความรู้ มีคุณธรรม แสดงว่า นักศึกษาพร้อมที่จะนำความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติที่ได้ฝึกมานั้น ไปใช้กับสถานการณ์จริงของผู้ป่วย ที่ใช้คำว่าฝึกปฏิบัติ เพราะเป็นสถานภาพของนักศึกษาที่ต้องมีอาจารย์พยาบาลของผู้ป่วยที่จะเป็นพี่เลี้ยงดูแลในการฝึกปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติเป็นหัวใจที่สำคัญของวิชาชีพการพยาบาล

ส่วนดวงประทีปที่มอบให้ เปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะช่วยเหลือชีวิตคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้น มีสุขภาพที่ดีขึ้น สิ่งนี้เปรียบเสมือน Miss Florence Nightingale ท่านเป็นสตรีชาวอังกฤษ ที่ ให้การช่วยเหลือและดูแลสุขภาพผู้ป่วยทหารในสงครามไครเมี่ยน (Crimean war)ท่านจึงได้รับสมญานามว่า นางฟ้าแห่งดวงประทีป   ส่วนเข็ม หมายถึง การได้เพิ่มวิทยฐานะของการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ก้าวผ่านในแต่ละชั้นปี

 
 
ประกาศเมื่อ : 13/06/2556 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th