หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
นศ.พยาบาล มฟล.เข้าพิธีรับมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี ปฏิญาณตนตามรอยสมเด็จย่า
 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปี ให้กับนักศึกษาพยาบาลที่ก้าวขึ้นสู่ชั้นปีที่ 3 ในปีนี้นับเป็นดวงประทีปช่อที่ 6 โดยมี รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รวมทั้งญาติพี่น้องที่มาร่วมแสดงความยินดีกับเหล่านักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557

       รศ.สุปราณี อัทธเสรีได้กล่าวปาฐกถาถึงความสำคัญของพิธีอันน่าภาคภูมิใจนี้ว่า ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับเหล่านักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้เลื่อนขึ้นสู่ชั้นปีที่ 3 โดยใช้ความเพียรพยายามจนมาถึงวันนี้ ต่อไปคือการฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาลจริง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาล ขอให้ใช้องค์ความรู้ที่ร่ำเรียนมานำไปบูรณาการ และขอให้ตระหนักว่าเข็มที่ประดับ หมวกที่สวม ชุดที่ใส่ เป็นเครื่องหมายย้ำเตือนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะมีมากขึ้น

       เข็มชั้นปีประดับปกเสื้อ บ่งบอกว่าขึ้นชั้นปีที่ 3 แล้ว ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างมาก จากปี 1 ปี 2 จนมาถึงวันนี้ หมวกเป็นสัญลักษณ์คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความเอื้ออาทร และจิตอาสา พร้อมช่วยเหลือผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย มีจิตสำนึกต่อผู้ร่วมงาน สถาบัน และเกียรติของวิชาชีพพยาบาล ดวงประทีปนั้นหมายถึง พยาบาลเปรียบเหมือนแสงสว่างของผู้เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นนางฟ้าสีขาวของเพื่อนมนุษย์

       “นักศึกษาทุกคนเป็นความหวังของมหาวิทยาลัย ขอให้ตั้งใจฝึกปฏิบัติ สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้สมกับที่ได้มาศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อันเป็นพระนามของพระองค์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ บุญบารมีของสมเด็จย่า ให้ทุกคนมีความสำเร็จสมดังมุ่งหวัง”รศ.สุปราณีกล่าว

         จากนั้นดวงประทีปก็ถูกจุดขึ้นสว่างไสว เหล่านักศึกษาเดินเรียงแถวไปสู่ลานด้านหน้าราชานุสาวรีย์ พร้อมกับเพลงมาร์ชนักศึกษาพยาบาลที่ก้องกังวานขึ้น คล้ายเป็นการปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้จัดตั้งโรงเรียนการพยาบาล

      “อันความกรุณาปรานีจะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน ข้อความนี้องค์พระธีรราชเจ้า พระโปรดเกล้าประทานให้ใจถวิล ใช้คุณค่ากรุณาไว้อาจิณ ดั่งวารินทร์จากฟ้าสู่สากล…อันพวกเราเหล่านักเรียนพยาบาล ปณิธานอนุกูลเพิ่มพูนผล เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชน ผู้เจ็บไข้ได้พ้นทรมาน…แม้โรคร้ายจะแพร่พิษถึงปลิดชีพ จะยึดหลักดวงประทีปคือสงสาร ยอมเหนื่อยยากตรากตรำใจสำราญอุทิศงานเพื่อคนไข้ทั้งใจกาย...”

 
 
ประกาศเมื่อ : 20/06/2557 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th