หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
มฟล.จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา ‘หลักสูตรพยาบาลศาสตร์’ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2557
 

       

              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 91 คน ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 โดยมีรศ.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นผู้กล่าวให้โอวาท, รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีพยาบาศาสตร์ กล่าวเปิดงานก่อนเริ่มพิธีมอบหมวกพยาบาลและเข็มวิทยฐานะ และคณาจารย์ติดหมวกพยาบาลและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

            ทั้งนี้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตพยาบาลออกไปปฏิบัติงานด้านสุขภาพในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมา 4 รุ่น จำนวน 312 คน ซึ่งได้รับเสียงสะท้อนจากกลับจากหน่วยงานต่างๆ ว่าบัณฑิตพยาบาลแม่ฟ้าหลวงได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและด้วยพฤติกรรมจริยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ คือ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ความดี ซึ่งได้รับความชื่นชอบและเป็นที่ต้องการของหน่วยงานต่างๆ และยังความปลาบปลื้มแก่คณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชามาอย่างต่อเนื่อง

            อธิการบดี มฟล. ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ให้ตระหนักว่า หลังจากนี้จะต้องก้าวสู่การทำงานในสนามจริงแล้ว ต้องรอบคอบต้องแม่นยำให้องค์ความรู้ เพื่อออกไปทำงานดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ

             “พิธีการที่จัดขึ้นวันนี้เพื่อประกาศให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ตระหนักว่าก้าวต่อไปคือการก้าวสู่วิชาชีพแล้ว ที่ผ่านมาหากทำผิดหรือพลาดก็สามารถแก้ตัวหรือสอบใหม่ได้ แต่จากนี้อยากเตือนสติให้ใช้ความรอบคอบในกาปฏิบัติงานเพราะความผิดพลาดนั้นจะไม่อาจแก้ไขได้เหมือนตอนเรียน และให้ปฏิบัติงานด้วยความอดทน มีวินัย มีจิตอาสา มีใจบริการ แม้ทำงานหนักก็ต้องไม่ลืมยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกำลังใจให้คนป่วยคนไข้ที่มารับบริการ”  

 
 
ประกาศเมื่อ : 18/03/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th