หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< May 2018 >
SMTWTFS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ที่ไร่เชิงตะวัน จังหวัดเชียงราย วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 น -12.00 น
 
 

 

โครงการปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ที่ไร่เชิงตะวัน ตำบลห้วยสัก จังหวัดเชียงราย  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำนักศึกษาและคณาจารย์ สำนักวิชาพยาบาลไปศึกษาธรรม  จุดประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญบทบาทหน้าที่พยาบาลที่ดีและมีคุณธรรม หลักสำคัญในการดำรงชีวิต เรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตการดูแลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และสามารถนำความรู้จากภาคทฤษฏีสู่การปฏิบัติ

 
 
ประกาศเมื่อ : 12/06/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th