หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการ How to live and learn ปีการศึกษา 2558 ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์วันท่ี 23-24 มิถุนายน 2558 ห้อง 402 อาคาร C2
 
 

จุดประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาพยาบาลเข้าใหม่เกิดพลังและมีกำลังใจในการเรียนและก้าวเข้าสู่การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 

 
 
ประกาศเมื่อ : 15/06/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th