หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตรวจเยี่ยมประเมินสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.
 
 

           คณะกรรมการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว  จากคณะสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเข้าตรวจเยี่ยมประเมินสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.    

           สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำ "โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558” และสมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากลต่อไป

เอกสารประกอบโครงสำนักงานสีเขียว สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 
ไฟล์แนบ : eJMon63739.JPG  
ประกาศเมื่อ : 24/06/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th