หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ นักศึกษาพยาบาลปี 1 ปีศึกษา 2558 เสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.00น.-17.00น.ห้อง302 อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน(C5) วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ศักยภาพของตนเอง ดำเนินชีวิตระหว่างเป็นนักศึกษา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และสามารถปรับตัวในการฝึกปฏิบัติพยาบาลได้

รศ สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลได้เปิดเผยว่า สำนักวิชาได้คำนึงถึง ความสำคัญของการพัฒนาทางด้านอารมณ์ของนักศึกษา ไปพร้อมกับการให้ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ของการเป้นพยาบาลท่ีดี ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นคุณสมบัติหนึ่งท่ีนักศึกษา ควรได้รับการพัฒนาซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาใช้ศักยภาพของตนเอง ในการดำเนินชีวิตระหว่างเป็นนักศึกษา และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อันจะก่อให้เป็นบุคคลิกภาพท่ีดีติดตัวนักศึกษาตลอดไป

 
 
ประกาศเมื่อ : 30/06/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th