หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายธงชัย แซ่ลี ได้รับรางวัล โล่ห์เกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น
 
 

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล) ที่ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันท่ี 15 กรกฏาคม 2558 ท่านคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี, รองคณบดี รองศาสตราจารย์ ชมนาด พจนามาตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุช โสภาจารีย์ นำนักศึกษา นายธงชัย แซ่ลี เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณ "นักศึกษาดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม" จาก คณะกรรมการท่ีประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย) โดยสร้างชื่อเสียงและเกียรติความภาคภูมิใจให้แก่สถาบัน สำนักวิชา 

 
 
ประกาศเมื่อ : 17/07/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th