หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
"บริการวิชาการสัญจรสู่ดอยวาวี" ในเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 07.30-14.00 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

บริการวิชาการสัญจรสู่ดอยวาวี ในวันเสาร์ท่ี 25 กรกฏาคม 2558เวลา07.30-14.00 น. โดยสำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร ร่วมมือกับสำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ จะจัดบริการวิชาการให้แก่เด็กกำพร้า จำนวน 60 คน ณ. บ้านนาคา อำเภอวาวี จว. เชียงรายโดยคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 4 ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การตรวจร่างกายให้คำแนะนำด้านสุขภาพในเด็ก การสอนและฝึกทักษะการแปรงฟัน ล้างมือท่ีถูกวิธี การแนะนำอาหารท่ีมีประโยชน์และเหมาะสมวัย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีสุขภาพที่พึงประสงค์ สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

 
 
ประกาศเมื่อ : 22/07/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th