หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ17-19 สิงหาคม 2558 ณ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 
 

 รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาตร์ และรองคณบดี รองศาสตราจารย์ ชมนาด พจนามาตร์  ร่วมกับคณาจาย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันท่ี 17-19 สิงหาคม 2558  อาคาร ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3  ณ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  กิจกรรมที่ให้ความรู้ :  พิษภัยบุหรี่ต่อสุขภาพ  อุ้มน้องไม่ร้อง  ล้างมืออย่างไรจึงสะอาด  เพื่อเสริมสร้างพลังความคิดด้วยวิทยาศาสตร์ ในการดูแลสุขภาพตนเอง เชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ค่ะ

 
 
ประกาศเมื่อ : 18/08/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th