หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< August 2018 >
SMTWTFS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Present day
Calendar
 
News & Event
 
เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 25 สิงหาคม 2558 อาคารอธิการบดี ห้องเชียงแสนจำนวน 85ท่าน
 
 

 

เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน การสอน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 85 ท่าน  ณ ห้องประชุมเชียงแสน มฟล. วันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  พจนามาตร์ รองคณบดีและอาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  ให้การต้อนรับพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

Link ภาพกิจกรรม

 
 
ประกาศเมื่อ : 26/08/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th