หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วันท่ี 29 สิงหาคม2558 ณ อาคารปริคิลนิก (M3) ห้อง519
 
 

โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วันท่ี 29 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30น- 16.00น ณ.อาคารปรีคลินิก วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความคิดในการประพฤติตนด้านจริยธรรม: ความซื่อสัตย์ มีวินัยใฝ่ความดีที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น พร้อมทั้งให้ครอบคลุม นโยบายของประเทศ ได้คุณลักษณะของบัณฑิตไทยโตไปไม่โกง : มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ  ความเป็นธรรมของสังคม มีความรับผิดชอบ มีชีวิตพอเพียง

 
 
ประกาศเมื่อ : 1/09/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th