หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
พิธีไหว้ครู ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ประจำปี 2558 วันพฤหัสท่ี่ 17 กันยายน 2558 ณ.ห้องประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเวลา 16.00น. -18.00น
 
 

พิธีไหว้ครูของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558 วันพฤหัสท่ี 17 กันยายน 2558 เวลา 16.00น-18.00น ณ. ห้องประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวัตถุประสงค์เพื่อก่อจิตสำนึกให้นักศึกษาพยาบาลมีทัศนคติท่ีดีต่อครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ความรัก ความเมตตา ความปราถนาดี  ด้วยภูมิปัญญาที่ให้ไว้  รู้จักกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ ทำนุบำรุงรักษาประเพณีอันดีงาม และเป็นคนดีของสังคม

 
 
ประกาศเมื่อ : 17/09/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th