หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการ"แกนนำร่วมใจต้านภัยบุหรี่" วันเสาร์ท่ี 19 กันยายน 2558 เวลา 8.30น -16.45น ณ.อาคาร ปรีคลินิก (M3) ห้องประชุม 518 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 

โครงการ "แกนนำร่วมใจต้านภัยบุหรี่" วันเสาร์ท่ี 19 กันยายน 2558 เวลา 8.30น.-16.45น. ณ.อาคารปรีคลินิก (M3) ห้องประชุม 518 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี  กล่าวว่าโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านอธิการ รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ต้องการให้อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา ทุกคน ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงลดและเลิกสูบบุหรี่ ตั้งแต่ปี พศ.  2550 อาจารย์ในฐานะเป็นองค์กรวิชาชีพ ด้านสุขภาพ มีบทบาทรับผิดชอบในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย ตลอดทั้งการป้องกันและควบคุมการสูบบุหรี่ ได้จัดโครงการ "แกนนำร่วมใจต้านภัยบุหรี่" แก่นักศึกษาแกนนำขององค์การบริหาร องค์การนักศึกษาและแกนนำสำนักวิชาต่างๆโดยมี รองศาสตราจารย์ กาญจนี สิทธิวงค์ เป็นหัวหน้าโครงการร่วมกับอาจารย์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เพื่อให้แกนนำเรียนรู้พิษภัยบุหรี่ การป้องกัน และควบคุมการสูบบุหรี่ แนวทางการลดละเลิกบุหรี่/ร่วมกันชักจูงและกระตุ้นนักศึกษาให้เลิกสูบบุหรี่/หาทางสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ให้กับนักศึกษาทุกคน

 
 
ประกาศเมื่อ : 19/09/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th