หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 บ้านสันต้นกอก ต.ท่าสุด จว.เชียงราย
 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558  รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ กล่าวตลอดว่าต้องการให้สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ดูแลสุขภาพประชาชนรอบๆมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี  คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตระหนักดีในข้อนี้คือ ต้องการให้ประชาชนสามารถดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตนเองให้มีความยั่งยืนโคยยึดคติท่ีว่า "สุขภาพดีไม่มีขาย หากต้องการได้ต้องหาเอง" จึงให้ ดร. รัชนี    มิตกิติ  อาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ประสานงานกับอาจารย์ในสำนักวิชา และเทศบาลตำบลท่าสุด นายกเทศมนตรี นายสมชาย พวงน้อย เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน วัดสันต้นกอก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงปัจจุบัน

 
 
ประกาศเมื่อ : 28/09/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th