หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย ต.สันกลาง อ.พาน จว. เชียงราย
 
 

โครงการดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย ต. สันกลาง อ. พาน จว. เชียงราย วันเสาร์ท่ี 26 กันยายน 2558  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ประสานงานโดย ดร. รัชนี มิตกิติ  ผศ. สมบูรณ์ จัยวัฒน์  ดร. กุลระวี  วิวัฒนชีวิน พาผู้สูงอายุตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน 46 คน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวฝาย ต. สันกลาง อ.พาน จว.เชียงราย เพื่อนำมาพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.แม่ข้าวต้มต่อไป

 
 
ประกาศเมื่อ : 28/09/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th