หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ในวันที่ 29 กันยายน 2558เวลา 8.30น ณ.ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา
 

ยินดีกับกับศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความซื่อสัตย์ ในวันท่ี 29 กันยายน 2558 เวลา 8.30น ณ.ห้องประชุมภุกามยาว ชั้น 5 อาคารศาลากลาง จังหวัดพะเยา  โดยท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ 3 สถาบัน (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และวิทยาลัยบรมราชชนนี พะเยา ) ประจำปีการศึกษา2557 ระหว่างวันท่ี 25-26 เมษายน 2558 ณ.วัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และมีการนำเสนอผลการดำเนินการดีเด่นของแต่ละสถาบัน ณ. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาในวันท่ี 19 กันยายน 2558

 
 
ประกาศเมื่อ : 30/09/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th