หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 สถาบัน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยบรมราชชนนี พะเยา วันท่ี 29 กันยายน 2558 เวลา 10.00น. ณ.ห้องประชุมเอื้องผึ้ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
 
 

พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of understanding =MOU ) 3 สถาบัน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา วันท่ี 29 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมเอื้องผึ้ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี คณบดี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต/นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นประโยชน์ทั้งอาจารย์ นิสิต และวิชาชีพ 

 
 
ประกาศเมื่อ : 30/09/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th