หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< August 2018 >
SMTWTFS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการสานสัมพันธ์พยาบาล อาจารย์พบศิษย์ทุกชั้นปี ประจำปี 2558วันท่ี 15 ตค 2558 ณ.อาคาร ปรีคลินิก ชั้น 5 ห้อง 518 เวลา 17.00น-19.00น
 
 

โครงการสานสัมพันธ์พยาบาลอาจารย์พบศิษย์ทุกชั้นปี ประจำปี 2558 วันท่ี 15 ตุลาคม 2558 ณ.อาคาร ปรีคลินิก ชั้น 5 ห้อง 518 เวลา 17.00น.- 19.00 น. อาจารย์ พรทิพย์ สารีโส กล่าวว่า เพื่อให้อาจารย์นักศึกษาได้พบและเปิดใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ตลอดความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และได้ทราบความเคลื่อนไหวและความดีความชอบท่ีนักศึกษาได้รับรางวัลจากท่ีต่างๆ

 
 
ประกาศเมื่อ : 17/10/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th