หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดโครงการ"ตามรอยสมเด็จย่า 20 ปีไม่เคยลืม" วันท่ี 21 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น-16.00 น.ณ. ศูนย์ผู้สูงอายุ ต.ท่าสุด จังหวัดเชียงราย
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์, ศูนย์บริการวิชาการ) ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสุดจัดโครงการ "ตามรอยสมเด็จย่า 20 ปี ไม่เคยลืม"  ให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่ผู้สูงอายุ วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น.- 16.00 น. ณ.ศูนย์ผู้สูงอายุ ตำบลท่าสุด จังหวัดเชียงราย กิจกรรม:  ชั่งนำ้หนัก วัดส่วนสูง ประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจวัดมวลกระดูก และให้คำปรึกษา

 
 
ประกาศเมื่อ : 19/10/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th