หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
นักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 กำหนดเข้ารับประทานเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรี พระวรราชาทินัดดามาตุในวันท่ี 9 พย 2558 เวลา 10.30น.ณ. โรงแรมแอมบาสชาเดอร์ สุขุมวิทชอย 11
 
 

แสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 3 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางสาว นวพร วรรณประสิทธิ์ และคณะ 7 คน ได้รัับรางวัลชนะเลิศในการประกวดนวตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  ประเภทการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนท่ีดำเนินการโดยนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี เรื่อง " อาหาร 5 หมู่ กับฮีโร่ผู้พิทักษ์"  โดยมีกำหนดเข้ารับประทานเกียรติบัตรจาก พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น.  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิทซอย 11 กรุงเทพมหานคร  โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สภาพยาบาล ในการจัดประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งท่ี15 

 
 
ประกาศเมื่อ : 5/11/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th