หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพปี 2558 (การปฐมพยาบาล) วันเสาร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 7.30น-18.00น ณ. อาคาร pre_clinic ชั้น 5 ห้องเรียน 518และ519
 
 

     โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ (การปฐมพยาบาล)  เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจ ไม่เกิดความประหม่า กังวล ตื่นเต้น ให้เกิดความมั่นใจ สามารถคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อพบกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาปี 1 ในวันเสาร์ท่ี 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 7.00 น-18.00 น. ณ.อาคารpre_ clinic ชั้น 5 ห้องเรียนและห้องประชุม 518 และ 518 

 
 
ประกาศเมื่อ : 14/11/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th