หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ทำบุญสำนักวิชา อังคารท่ี 15 ธันวาคม 2558 ณ.อาคาร E2 ชั้น3 ห้อง 304 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 7.00 น เป็นต้นไป
 
 

            ทำบุญวันก่อตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบ 9 ปี เพื่อระลึกถึงคุณของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณบดีก่อตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง นายกสภาพยาบาลวาระปัจจุบัน  และการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล มีความสุข ความสำเร็จ ความก้าวหน้า มีจิตใจผ่องใส จิตใจที่เสียสละ ไม่หวังสิ่งตอบแทน   กับแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษาทุกท่าน

              ปัจจุบันสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณบดีวาระปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ สุปราณี อัทธเสรี  มีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจุบันมีนักศึกษา 4 ชั้นปีจำนวน 444 คน  ในอนาคตจะมีระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งเป็นหลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี ตามความต้องการของสังคม ชุมชน ผ่านสภาวิชาชีพ และจะเป็นองค์กรชั้นนำทางการพยาบาล เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ วิชาการ และการวิจัย  ทางการพยาบาลต่อไป

 
 
ประกาศเมื่อ : 11/12/2558 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th