หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
ขอเชิญพยาบาลทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "พยาบาลและความก้าวหน้าในวิชาชีพ"
 

 

       สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "พยาบาลและความก้าวหน้าในวิชาชีพ" ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และการปรับตัวของพยาบาลทุกระดับถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพพยาบาลและการบริการงงานทางการพยาบาล พร้อมทั้งนำมาประยุกต์ในในการเพิ่มคุณภาพบริการพยาบาล

         

          สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 3,800 บาท และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานอื่น ๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับภายในวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2559 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ info@cas.mfu.ac.th หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ศูนย์บริการวิชาการ โทรศัพท์ 0 5391 6386 ***อยู่ระหว่างการขอ CNEU จากสภาการพยาบาล***

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
ประกาศเมื่อ : 7/01/2559 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th