หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการจิตปัญญาสู่องค์กรแห่งความสุข:สร้างสุขด้วยสติในองค์การวันท่ี18-19 มกราคม2559เวลา8.30น-17.00นณ. ห้องประชุม อาคารE3ชั้น2
 
 

      สำนักวิชาจัดโครงการจิตปัญญาสู่องค์กรแห่งความสุข:สร้างสุขด้วยสติในองค์การ (Mimdfulness in Organizatio : MIO)  วันท่ี 18-19 มกราคม 2559 ณ.ห้องประชุม อาคาร E3 ชั้น2 เวลา 8.30น-17.00 น วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อรู้การนำจิตปัญญา หรือการพัฒนาจิต(สติ/สมาธิ) มาใช้ในองค์กรทั้งระดับบุคคล ทีมงาน และองค์กร

 
 
ประกาศเมื่อ : 20/01/2559 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th