หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
โครงการปลูกจิตสำนึกการมีคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วันท่ี 29-31 มกราคม 2559 ณ.วัดถ้ำบำเพ็ญบุญ ต. ธารทอง อ.พานทอง จว.เชียงราย
 
 

  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดโครงการปลูกจิตสำนึกมีคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่1 ปีการศึกษา 2558  วันที่ 29-31 มกราคม 2558 ณ. วัดถ้ำบำเพ็ญบุญ  ต.ธารทอง  อ.พาน จว. เชียงราย จำนวน 100 คน อาจารย์ 17 คนจุดประสงค์ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ หลักคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนำไปปฎิบัติ โดยใช้สมาธิและสติ ในชีวิตประจำวัน กับวิชาชีพพยาบาล ทั้งบุคคล ครอบครัว และชุมชน และมีความสามัคคีระหว่างเพื่อน อาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนมีความกตัญญูต่อสถาบันการศึกษา

 
 
ประกาศเมื่อ : 21/01/2559 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th