หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
 
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
ข่าว/กิจกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตร
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาพกิจกรรม
บุคลากร
ติดต่อเรา
การจัดการความรู้
ผู้เยี่ยมชม:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
< November 2018 >
SMTWTFS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Present day
Calendar
 
News & Event
 
ประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ส่วน E - PARKห้อง 518 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย
 

 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหมวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจว. เชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมเพื่อการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันเสาร์ท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.30-16.00น ณ. กลุ่มอาคาร M-Square ส่วน Education Park (E-PARK) ห้อง 518  

 9.00-9.15 น.  กล่าวต้อนรับ                 รศ.สุปราณี อัทธเสรี

                                                   คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

9.15-11.30 น. การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม  รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี

                                                       คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

13.00-15.30 น. DO & DON'T "สำหรับผู้รับบริการที่มีความหลาก หลายทางวัฒนธรรม "

                                                        ทพ. อุทัยวรรณ กาญจนกามล,

                              ผศ.อารายา   อดุลตระกูล,   Ms. REbacca Oliver,  

                                 ดำเนินรายการโดยผศ.ดร. ชมพูนุช โสภาจารีย์ 

15.30 น.                 ประสบการณ์การทำงานพยาบาลในสหรัฐอเมริกา

                      คุณนาตญา พแดนนอก   APN พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

 
 
ประกาศเมื่อ : 1/02/2559 
 

 

 

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 3 อาคาร E2
333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-916867 โทรสาร 053-916867 Email: nursing@mfu.ac.th