วัยพยาบาลแห่งชาติ

Category: กิจกรรมสำนักวิชา

๑ ตุลาคม ของทุกปี คือ

 "วันพยาบาลแห่งชาติ" และ "วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" 

 

| writer Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 179 ครั้ง