ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์ ที่ได้รับรางวัล “คนดีศรีสมาคมพยาบาลฯ ภาคเหนือ”

Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

         ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นหนึ่งในหกสิบบุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “คนดีศรีสมาคมพยาบาลฯ ภาคเหนือ” เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ 60 ปี 
       โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการยอมรับจากสังคมโดยส่วนรวมและผู้ที่เกี่ยวข้องแก่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟสบุ๊คคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ได้ที่
FB: www.facebook.com/NSMFU
website: nursing.mfu.ac.th/home-nursing.html

| writer Natchayaporn Tangdomrongsin | อ่านข่าวทั้งหมด 349 ครั้ง